logo

Đền Ăng-co Vát là một công trình kiến trúc ở quốc gia nào sau đây?

Câu hỏi :

Đền Ăng-co Vát là một công trình kiến trúc ở quốc gia nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Khu di tích Angkor Wat là khu di tích tôn giáo cổ của người Khmer nằm tại Phnom Bakheng, Angkor, Campuchia. Nó được xây dựng trong thời kỳ đầu thế kỷ XII. Angkor Wat là một quần thể đền đài và là di tích tôn giáo lớn nhất thế giới. Angkor Wat là biểu tượng của đất nước Campuchia, hình ảnh của khu di tích này đã được đưa vào lá quốc kỳ của quốc gia.

icon-date
Xuất bản : 14/02/2023 - Cập nhật : 14/02/2023