logo
ADVERTISEMENT

Kinh tế chính của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là?

Câu hỏi :

Kinh tế chính của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Kinh tế chính của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là nông nghiệp lúa nước. Trong thời kỳ này, kỹ thuật rèn đúc đồ đồng đã trở nên hoàn hảo cả về hình thức và chất lượng. Hầu hết những nông cụ phổ biến của người dân đã được thay thế bằng đồ đồng như rìu, liềm, cày, cuốc,…. Điều này đã phản ánh sự phat triển mạnh mẽ của nền nông nghiệp thời điểm đó, trong đó nông nghiệp lúa nước giữ vai trò chủ đạo.

ADVERTISEMENT