logo

Đề thi Học kì 2 Văn 8 có đáp án - Đề 12

Đề thi Học kì 2 Văn 8 có đáp án - Đề 12

ĐỀ BÀI:

I. Trắc nghiệm: (3,5 điểm): Trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách khoanh tròn vào  chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1.  Những tác giả nào sau đây nằm trong cụm văn bản thơ hiện đại lớp 8 kỳ II mà em đã được học?

A. Thế Lữ.                    B.  Tế Hanh.

C. Nam Cao.                D.  Nguyên Hồng.

Câu 2. Những văn bản nào sau đây thuộc thơ hiện đại Việt Nam?

A. Chiếu dời đô.                   B. Khi con tu hú.

C. Quê hương.                     D. Hai chữ nước nhà.

Câu 3. Trong bài thơ “ Quê hương”, Tế Hanh đã so sánh “ cánh buồm” với hình ảnh nào sau đây?

A. Con tuấn mã.                  B. Mảnh hồn làng.

C. Dân làng.                       D. Quê hương.

Câu 4. Bốn câu thơ sau đây trong bài thơ “Quê hương” của Tế Hanhh nói lên điều gì?

Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ

Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi

Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi

Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!

A. Tâm trạng luyến tiếc của tác giả khi không cùng được đoàn thuyền ra khơi đánh cá.

B. Tâm trạng yêu đời và hăng say lao động của tác giả.

C. Miêu tả vẻ đẹp về màu sắc của biển quê hương.

D. Nỗi nhớ làng chài của người con xa quê.

Câu 5.  Nhân vật chính được nói đến trong bài thơ “ Khi con tu hú” là ai?

A. Con tu hú                   B. Tiếng ve.

C. Người tù.                    D. Tiếng sáo.

Câu 6. Dòng nào sau đây nêu lên chức năng chính của câu nghi vấn?

A. Dùng để yêu cầu.

B. Dùng để hỏi.

C. Dùng để bộc lộ cảm xúc.

D. Dùng để kể sự việc .

Câu 7. Văn bản thuyết minh có vai trò và tác dụng như thế nào trong đời sống?

A. Đáp ứng nhu cầu hiểu biết của con người.

B. Cung cấp cho con người những tri thức về tự nhiên, xã hội.

C. Để có thể vận dụng các tri thức đó vào đời sống của mình và phục vụ xã hội .

D. Cả A,B,C đều đúng.

II. Tự luận:

Câu 1. (1 điểm): Em hãy nêu bố cục  bài thơ “ Quê hương” của nhà thơ Tế Hanh.

Câu 2. (2 điểm): Hãy cho biết bài thơ “ Nhớ rừng” của Thế Lữ có mấy đoạn? Nêu nội dung chính của mỗi đoạn?

Câu 3. ( 3,5 điểm): Em hãy viết một bài văn ngắn  với chủ đề giới thiệu về một danh lam thắng cảnh ở quê hương em ( hoặc là nơi em có dịp đến tham quan).

HƯỚNG DẪN VÀ THANG ĐIỂM:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm ) - ( mỗi câu khoanh đúng 0.5 điểm )

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

AB

BC

B

D

C

B

D

II. PHẦN TỰ LUẬN : ( 6,5 điểm):

Câu 1. (1,5 điểm):

Bài thơ “Quê hương” có bố cục: 4 phần (Mỗi phần đúng 0,25 điểm)

- Hai câu đầu: Giới thiệu chung về làng quê.

- Sáu câu tiếp theo: Cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi trong buổi sớm mai hồng.

- Tám câu tiếp theo: Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về bến.

- Bốn câu cuối: Nỗi nhớ làng quê của tác giả.

Câu 2. (1,5 điểm):

- Bài thơ có 5 đoạn thơ.

- Nội dung chính của mỗi đoạn:

+ Đoạn 1: Nỗi căn giận, uất ức của con hổ khi bị nhục nhằn tù hãm.

+ Đoạn 2: Nỗi nhớ da diết của con hổ về cảnh sơn lâm.

+ Đoạn 3: Sự nuối tiếc khôn nguôi của con hổ về một thời oanh liệt.

+ Đoạn 4: Sự căm ghét thực tại tù túng, tầm thường, giả dối.

+ Đoạn 5: Sự khao khát tha thiết được trở về với cuộc sống tự do xưa.

Câu 3. (3,5 điểm):

Đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Hình thức:

+ Bài văn ngắn khoảng 1 trang giấy thi. Bài văn có bố cục 3phần.( 0,5 điểm)

2. Nội dung:

* Đúng đoạn văn thuyết minh có kết hợp sử dụng các phương pháp thuyết minh. (0,5 điểm)

* Chủ đề: giới thiệu về một danh lam thắng cảnh ở quê hương em ( hoặc là nơi em có dịp đến tham quan). ( Mỗi ý 0,5 điểm).

- Giới thiệu về đối tượng để thuyết minh: núi, rừng, biển,hồ,vịnh,….

- Giới thiệu về quần thể danh lam thắng cảnh đó:ở đâu, diện tích , hình ảnh,…

- Giới thiệu đường phố,làng quê, sông ngòi, thiên nhiên

- Ý nghĩa lịch sử, văn hóa của danh lam thắng cảnh đó.