logo

Để nâng cao chất lượng nguồn lao động, nước ta cần phải chú trọng vấn đề gì nhất?

Câu hỏi :

Để nâng cao chất lượng nguồn lao động, nước ta cần phải chú trọng vấn đề gì nhất?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Đào tạo nghề cho người lao động giúp nâng cao chất lượng lao động

"Với nước ta hiện nay, muốn ứng dụng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nguồn lao động bắt đầu ngay từ khâu đào tạo nghề”. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát triển nhân lực và giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động. 

icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 01/02/2023