logo
ADVERTISEMENT

Đặc điểm cơ bản của nghề nhà chăn nuôi là?

Câu hỏi :

Đặc điểm cơ bản của nghề nhà chăn nuôi là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Đặc điểm cơ bản của nghề nhà chăn nuôi là?
Nghề chăn nuôi bò sữa

Chăn nuôi là nghề chăm sóc, nuôi lớn vật nuôi nhằm cung cấp thực phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất đáp ứng nhu cầu của con người. Một số nghề trong chăn nuôi như

- Nhà chăn nuôi: Là việc nghiên cứu về giống vật nuôi, kĩ thuật nuôi dưỡng, phòng bệnh và trị bệnh cho vật nuôi;

- Bác sĩ thú y: Là việc chuẩn đoán, điều trị và tiêm phòng bệnh cho vật nuôi

- Nhà tư vấn nuôi trồng thủy sản: Là việc nghiên cứu và tư vấn để cải tiến các kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc cho thủy sản.

ADVERTISEMENT