logo
ADVERTISEMENT

Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông (thuộc tỉnh Đắk Nông) thuộc vùng núi nào của nước ta?

Câu hỏi :

Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông (thuộc tỉnh Đắk Nông) thuộc vùng núi nào của nước ta?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Chọn đáp án D.

Đắk Nông là thuộc vùng núi Trường Sơn Nam, vì vậy có thể suy ra Công viên Địa chất Toàn Cầu UNESCO Đắk Nông thuộc vùng núi Trường Sơn Nam.

ADVERTISEMENT