logo
ADVERTISEMENT

Công nghệ nào sau đây được phân loại theo lĩnh vực khoa học?

Câu hỏi Công nghệ nào sau đây được phân loại theo lĩnh vực khoa học? nằm trong Bài 1: Công nghệ và đời sống SGK Công nghệ 10 Kết nối tri thức. Cùng Toploigiai trả lời trong nội dung bài viết dưới đây nhé!

Câu hỏi: Công nghệ nào sau đây được phân loại theo lĩnh vực khoa học? 

A. Công nghệ thông tin

B. Công nghệ vận tải

C. Công nghệ trồng cây trong nhà kính

D. Công nghệ vật liệu

Đáp án đúng: A.

Trong khoa học, công nghệ là giải pháp, quy trình, kĩ thuật có thể có hoặc không thèm theo công cụ hay phương tiện nào để biết đổi các nguồn lực thành sản phẩm và dịch cụ.

Công nghệ nào sau đây được phân loại theo lĩnh vực khoa học?

Thông thường, công nghệ được phân loại theo 3 lĩnh vực. Cụ thể: 

- Lĩnh vực khoa học

Bao gồm những ngành: Công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin

- Lĩnh vực kĩ thuật

Bao gồm những ngành: Công nghệ điện, công nghệ xây dựng, công nghệ cơ khí, công nghệ vận tải

- Đối tượng áp dụng:

Bao gồm những ngành: Công nghệ ô tô, công nghệ nano, công nghệ vật liệu, công nghệ trồng cây trong nhà kính

Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Công nghệ và đời sống

Câu 1: Công nghệ nào sau đây được phân loại theo lĩnh vực kĩ thuật? 

 A. Công nghệ thông tin

B. Công nghệ vật liệu

C. Công nghệ trồng cây trong nhà kính

D. Công nghệ vận tải

Câu 2: Công nghệ nào sau đây được phân loại theo lĩnh vực đối tượng áp dụng?

A. Công nghệ sinh học

B. Công nghệ điện

C. Công nghệ xây dựng

D. Công nghệ nano

Câu 3: Quan hệ giữa khoa học, kĩ thuật và công nghệ thể hiện ở đặc điểm nào?

A. Khoa học là cơ sở của kĩ thuật

B. Kĩ thuật tạo ra công nghệ mới, dựa trên công nghệ hiện có

C. Công nghệ thúc đẩy khoa học

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4: Kĩ thuật là gì?

A. Là hệ thống tri thức về mọi quy luật và sự vận động của vật chất, những quy luật của tự nhiên, xã hội, tư duy.

B. Là việc ứng dụng các nguyên lí khoa học vào việc thiết kế, chế tạo, vận hành các máy móc, thiết bị, công trình, quy trình và hệ thống một cách hiệu quả và kinh tế nhất. 

C. Là giải pháp, quy trình, bí quyết kĩ thuật có hoặc không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.

D. Là ứng dụng những thành tựu của khoa học vào sản xuất để nâng cao năng suất.

Câu 5: Công nghệ là gì?

A. Là hệ thống tri thức về mọi quy luật và sự vận động của vật chất, những quy luật của tự nhiên, xã hội, tư duy.

B. Là việc ứng dụng các nguyên lí khoa học vào việc thiết kế, chế tạo, vận hành các máy móc, thiết bị, công trình, quy trình và hệ thống một cách hiệu quả và kinh tế nhất.

C. Là giải pháp, quy trình, bí quyết kĩ thuật có hoặc không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.

D. Là giải pháp, quy trình, bí quyết kĩ thuật để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.

ADVERTISEMENT