logo

Quan hệ giữa khoa học, kĩ thuật và công nghệ thể hiện ở đặc điểm nào?

Câu hỏi Quan hệ giữa khoa học, kĩ thuật và công nghệ thể hiện ở đặc điểm nào? nằm trong Bài 1: Công nghệ và đời sống SGK Công nghệ 10 Kết nối tri thức. Cùng Toploigiai trả lời trong nội dung bài viết dưới đây nhé

Câu hỏi: Quan hệ giữa khoa học, kĩ thuật và công nghệ thể hiện ở đặc điểm nào?

A. Khoa học là cơ sở của kĩ thuật

B. Kĩ thuật tạo ra công nghệ mới, dựa trên công nghệ hiện có

C. Công nghệ thúc đẩy khoa học

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: B. 

Khoa học công nghệ là một lĩnh vực nghiên cứu khoa học tập trung vào các mối quan hệ giữa công hệ và khoa học. Bên cạnh việc nghiên cứu khoa học công nghệ, kĩ thuật cũng là cũng là một khâu bước không thể thiếu trong quá trình phát triển khoa học. 3 lĩnh vực này luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Cụ thể:

Quan hệ giữa khoa học, kĩ thuật và công nghệ thể hiện ở đặc điểm nào?

Khoa học là nền tảng của kĩ thuật, kĩ thuật thúc đẩy sự phát triển của khoa học, từ đó kĩ thuật dựa trên từ những kiến thức do khoa học khám phá để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Dựa trên những thứ hiện có, kĩ thuật sẽ tạo ra công nghệ mới. Giải quyết những vấn đề thực tiễn dựa trên tri thức của khoa học, từ đó sẽ sáng tạo hoặc cải tiến các sản phẩm công nghệ. Mặt khác,  công nghệ hiện có là một nền tảng quan trọng cho kỹ thuật để giải quyết các vấn đề thực tế. Công nghệ thúc đẩy quá trình nghiên cứu khoa học, và khoa học là nền tảng của sự phát triển công nghệ.

icon-date
Xuất bản : 09/12/2022 - Cập nhật : 03/07/2023