logo

Hệ thống kĩ thuật được chia làm mấy loại?

Câu hỏi Hệ thống kĩ thuật được chia làm mấy loại? nằm trong Bài 2: Hệ thống kĩ thuật SGK Công nghệ 10 Kết nối tri thức. Cùng Toploigiai trả lời trong nội dung bài viết dưới đây nhé!

Câu hỏi: Hệ thống kĩ thuật được chia làm mấy loại?

A. 1                             

B. 2                             

C. 3                                     

D.4

Đáp án đúng: B

Hệ thống kĩ thuật là một hệ thống bao gồm các yếu tố phần tử đầu vào, đầu ra. Các phần tử này có mối quan hệ mật thiết với nhau, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.  

Hệ thống kĩ thuật được chia làm mấy loại?

Trong hệ thống kỹ thuật, người ta chia các hệ thống này thành hai loại: Hệ thống kĩ thuật mạch hở và hệ thống kĩ thuật mạch kín. Công nghệ mạch kín thường được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực điều khiển và tự động hóa. Cấu trúc của hệ thống kĩ thuật mạch kín có tín hiệu phản hồi, còn hệ thống kĩ thuật mạch hở thì không.

icon-date
Xuất bản : 10/12/2022 - Cập nhật : 03/07/2023