logo
ADVERTISEMENT

“Cơn đàng Nam vừa làm vừa chơi”. Câu tục ngữ trên nhắc đến loại gió nào sau đây?

Câu hỏi :

“Cơn đàng Nam vừa làm vừa chơi”. Câu tục ngữ trên nhắc đến loại gió nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

“Cơn đàng Nam vừa làm vừa chơi”. Câu tục ngữ trên nhắc đến gió Tây Nam đầu mùa hạ ở nước ta.

Do ảnh hường của địa hình dãy Trường Sơn và các dãy núi chạy dọc biên giới Việt – Lào nên gió Tây Nam xuất phát từ khối khí nhiệt đới ẩm Bắc Ấn Độ Dương thổi vào lãnh thổ nước ta bị chặn lại, chỉ gây mưa cho vùng đón gió ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Còn ở vùng đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và ven biển Nam Trung Bộ không có mưa. Do đó, câu nói “Cơn đàng Nam vừa làm vừa chơi” có ý chỉ nếu có mây ở phía nam thì thời tiết không có gì đột biến. Mây tụ rồi mây tan. Nếu có mưa thì mưa sẽ đến từ từ, không thể có giông tố xảy ra. Ai cũng có thể ‘vừa làm vừa chơi’, có thể yên tâm, không phải lo sợ, vội vàng.

ADVERTISEMENT