logo
ADVERTISEMENT

Cơ thể ở trạng thái “nghỉ ngơi” có tiêu dùng năng lượng không? Vì sao?

Câu hỏi: Cơ thể ở trạng thái “nghỉ ngơi” có tiêu dùng năng lượng không? Vì sao?

Cơ thể ở trạng thái “nghỉ ngơi” có tiêu dùng năng lượng không?

Trả lời:

Cơ thể ở trạng thái “nghỉ ngơi” có tiêu dùng năng lượng vì lúc nghỉ ngơi cơ thể vẫn cần năng lượng để duy trì cho các hoạt động như hô hấp, tim, não, thân nhiệt. Tuy nhiên, những năng lượng này tiêu hao ít hơn khi cơ thể ở trạng thái hoạt động. 

ADVERTISEMENT