logo
ADVERTISEMENT

Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện nay có mấy tiêu chí hành động?

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX "Về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn"; Ban thường vụ tỉnh Đoàn xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện nay có 10 tiêu chí hành động. Mời bạn đọc tìm hiểu chi tiết thông qua bài viết dưới đây.

Câu hỏi: Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện nay có mấy tiêu chí hành động?

Trả lời:

Mỗi đoàn viên ngoài việc không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa, phải thực hiện các nội dung chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động:

10 tiêu chí hành động chung

- Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè trong và ngoài nước.

- Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.

- Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện.

- Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.

- Xung kích bảo vệ môi trường, sinh thái.

- Thường xuyên chấp hành pháp luật.

- Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn.

- Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.

- Thường xuyên tham gia và vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

Chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện nay có mấy tiêu chí hành động?

Ngoài 10 tiêu chí hành động còn có 5 tiêu chí rèn luyện chung

- Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ chủ nghĩa.

- Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.

- Sống văn hoá, tuân thủ pháp luật.

- Giàu tri thức, có sức khoẻ, kỹ năng.

- Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.

--------------------------------

Trên đây Toploigiai đã đưa ra 10 tiêu chí hành động trong chương trình rèn luyện của người đoàn viên hiện nay. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này.

ADVERTISEMENT