logo

Chu trình nhân lên nào của virus kết thúc bằng sự làm tan và giết chết tế bào vật chủ?

Câu hỏi :

Chu trình nhân lên nào của virus kết thúc bằng sự làm tan và giết chết tế bào vật chủ?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Chu trình lytic (hay còn gọi là chu trình tan) là một chu trình của các virus trong quá trình lây nhiễm và nhân lên trong tế bào vật chủ. Quá trình này bao gồm các giai đoạn sau:

Hấp thụ: Virus tìm đến tế bào vật chủ và hấp phụ vào bề mặt tế bào.

Xâm nhập: Virus xâm nhập vào bên trong tế bào vật chủ, thường bằng cách phá hủy màng tế bào.

Tổng hợp: Hệ gene của virus sẽ tiến hành tổng hợp các thành phần của virus bên trong tế bào vật chủ.

Lắp ráp: Các thành phần virus được lắp ráp lại để tạo thành các virus con (thế hệ con) mới.

Phóng thích: Các virus con sẽ phóng thích ra khỏi tế bào vật chủ thông qua cơ chế phá huỷ màng tế bào, làm tan màng tế bào, hoặc tạo một lỗ trên màng tế bào.

Sau khi các virus con phóng thích ra khỏi tế bào vật chủ, tế bào sẽ bị tổn thương hoặc bị phá hủy hoàn toàn, dẫn đến sự chết của tế bào vật chủ. Do đó, chu trình lytic là một chu trình tiêu diệt tế bào vật chủ và gây ra các triệu chứng của bệnh viêm nhiễm, như sốt, đau đầu, đau họng, ho, viêm phổi, viêm não, hoặc các bệnh khác phụ thuộc vào loại virus và tế bào vật chủ bị lây nhiễm.

icon-date
Xuất bản : 07/04/2023 - Cập nhật : 01/07/2023