logo

Virus nào sau đây có bao đuôi?

Câu hỏi :

Virus nào sau đây có bao đuôi?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Virus có bao đuôi là loại virus phức tạp được tìm thấy trong các vi khuẩn. Bao gồm cả virus đơn sơ (single-stranded DNA virus) và virus kép màng (enveloped virus). Do đó, trong số các lựa chọn được đưa ra, chỉ có phage (C) là virus có bao đuôi. Aldenovirus (B) là loại virus không có bao đuôi, khám thuốc lá (A) cũng không có bao đuôi và HIV (D) là loại virus kép màng nhưng không có bao đuôi.

icon-date
Xuất bản : 07/04/2023 - Cập nhật : 01/07/2023