logo

Chu trình nhân lên nào của virus kết thúc nhưng không làm tan và giết chết tế bào vật chủ

Câu hỏi :

Chu trình nhân lên nào của virus kết thúc nhưng không làm tan và giết chết tế bào vật chủ

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Chu trình nhân lên của virus kết thúc nhưng không làm tan và giết chết tế bào vật chủ được gọi là chu trình lysogenic hoặc chu trình tiềm tan (latent).

Trong chu trình lysogenic, hệ gene của virus được tích trữ trong genôm của tế bào vật chủ một cách tiềm ẩn, không làm tổn hại đến sự sống của tế bào vật chủ. Hệ gene của virus có thể được sao chép mỗi khi tế bào vật chủ nhân lên và chia ra. Khi tế bào vật chủ được kích hoạt bởi các tác nhân như tia X, hoặc các tác nhân hóa học, hệ gene của virus sẽ được kích hoạt và bắt đầu chu trình lytic để phân tử virus con sinh sản và phóng thích ra khỏi tế bào vật chủ, gây bệnh. Chu trình lysogenic được tìm thấy ở nhiều loại vi khuẩn và một số loại virus RNA.

icon-date
Xuất bản : 07/04/2023 - Cập nhật : 01/07/2023