logo

Chọn từ đúng dưới đây để điền vào chỗ trống “Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm…nước”

Câu hỏi :

Chọn từ đúng dưới đây để điền vào chỗ trống “Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm…nước”

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Ta căn cứ vào bài đọc “Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất”, từ “đầy” là từ thích hợp để điền vào chỗ trống: “Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước”

icon-date
Xuất bản : 09/02/2023 - Cập nhật : 11/02/2023