logo

Chọn từ/ cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây: Có những sự thay đổi khiến bạn phải chiến đấu

Câu hỏi :

Chọn từ/ cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Có những sự thay đổi khiến bạn phải chiến đấu, ____ với bản thân ____ cả xã hội, hay những định kiến
đến từ cộng đồng.
 
 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Ta chọn hai cụm từ “Không chỉ/ mà còn” để điền vào chỗ trống trong đoạn trích: Có những sự thay đổi khiến bạn phải chiến đấu, không chỉ với bản thân mà còn cả xã hội, hay những định kiến đến từ cộng đồng.

icon-date
Xuất bản : 05/02/2023 - Cập nhật : 10/02/2023