logo
ADVERTISEMENT

Chọn từ/ cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây: Khi tâm hồn chúng ta đã vắng những giấc mơ

Câu hỏi :

Chọn từ/ cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Khi tâm hồn chúng ta đã vắng những giấc mơ, khi đôi cánh của tâm hồn chúng ta không còn da diết đập, thì chúng ta bắt đầu trở về thế giới của hoang thú ngay trên chính những con đường hiện đại siêu tốc của chúng ta. Chúng ta tưởng chúng ta đang bay lên về phía ____ nhưng thực tế chúng ta đang mỗi ngày chìm vào bóng tối.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Ta chọn cụm từ “Ánh sáng” để điền vào chỗ trống trong đoạn trích: Khi tâm hồn chúng ta đã vắng những giấc mơ, khi đôi cánh của tâm hồn chúng ta không còn da diết đập, thì chúng ta bắt đầu trở về thế giới của hoang thú ngay trên chính những con đường hiện đại siêu tốc của chúng ta. Chúng ta tưởng chúng ta đang bay lên về phía ánh sáng nhưng thực tế chúng ta đang mỗi ngày chìm vào bóng tối.

ADVERTISEMENT