logo
ADVERTISEMENT

Cho tứ diện ABCD, có AB = CD = 5, khoảng cách giữa AB và CD bằng 12, góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng 30 độ. Tính thể tích khối tứ diện ABCD

Câu hỏi :

Cho tứ diện ABCD, có AB = CD = 5, khoảng cách giữa AB và CD bằng 12, góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng 300. Tính thể tích khối tứ diện ABCD.

                                                                                                           

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
ADVERTISEMENT