logo

Có người cho rằng ý nghĩa của truyện chỉ đơn giản là việc cho chiếc áo bông cũ. Em có đồng ý như vậy không? Theo em, truyện Gió lạnh đầu mùa có ý nghĩa như thế nào?

Câu hỏi: Có người cho rằng ý nghĩa của truyện chỉ đơn giản là việc cho chiếc áo bông cũ. Em có đồng ý như vậy không? Theo em, truyện Gió lạnh đầu mùa có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

Em không đồng ý với ý kiến này. Vì ẩn chứa sau việc cho chiếc áo bông cũ là bài học tuy đơn giản nhưng lại cao cả về tình yêu thương của con người với nhau, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn không kể độ tuổi nào. Theo em truyện Gió lạnh đầu mùa tuy có cốt truyện đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại mang những ý nghĩa to lớn về việc khơi gợi lòng trắc ẩn của con người, gìn giữ truyền thống “Thương người như thể thương thân” của nhân dân ta bao đời nay, giống như chị em Sơn và cả mẹ Sơn trong truyện.

>>> Tham khảo: Soạn bài Gió lạnh đầu mùa lớp 8 trang 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Cánh diều

icon-date
Xuất bản : 25/02/2023 - Cập nhật : 07/03/2023