logo
ADVERTISEMENT

Biểu hiện nào sau đây không thể hiện tình yêu thương con người

Yêu thương là sẵn sàng giúp đỡ, cảm thông và chia sẻ với người khi gặp khó khăn, biết tha thứ, hi sinh cho người khác. Đó là một truyền thống quý báu của dân tộc, cần được giữ gìn và phát huy.


Câu hỏi: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện tình yêu thương con người

A. Chăm sóc ông bà cha mẹ khi ốm đau.                                                 

B. Giúp đỡ bạn nghèo trong lớp, trong trường.

C. Quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lụ lụt.                               

D. Thờ ơ, không quan tâm tới những người bạn nghèo đang gặp khó khăn.

Đáp án đúng: D. Thờ ơ, không quan tâm tới những người bạn nghèo đang gặp khó khăn.


Lí giải nguyên nhân chọn đáp án D

Biểu hiện nào sau đây không thể hiện tình yêu thương con người

Yêu thương là quan tâm, giúp đỡ và làm điều tốt cho người khác, đặc biệt là những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Thương yêu là một bản chất tốt của con người. Thông qua hành động cao cả của tập thể và cá nhân sẽ góp phần giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy sự thờ ơ, vô cảm với những người bạn đáng thương gặp nạn, không phải là biểu hiện của tình người. Đây là hành vi đáng bị chê trách.

ADVERTISEMENT