logo
ADVERTISEMENT

Bài tập đọc hành trình của bầy ong được viết theo thể thơ nào?

Bài thơ Hành trình của bầy ong ca ngợi loài ong chăm chỉ, cần cù, làm một công việc vô cùng hữu ích cho đời. Bài thơ được viết theo thể lục bát, một thể thơ truyền thống của dân tộc. Để tìm hiểu rõ hơn về thể thơ truyền thống này mời các bạn theo dõi trong bài viết dưới đây!

Câu hỏi: Bài tập đọc hành trình của bầy ong được viết theo thể thơ nào?

Trả lời:

Bài tập đọc hành trình của bầy ong được viết theo thể thơ: Lục bát.

Bài tập đọc hành trình của bầy ong được viết theo thể thơ nào?

Đặc điểm của thể thơ lục bát được thể hiện trong bài thơ

+ Số tiếng, số dòng: gồm nhiều cặp lục bát nối tiếp nhau; dòng trên 6 tiếng, dòng dưới 8 tiếng. 

+ Về vần: tiếng cuối của dòng sáu tiếng ở trên vần với tiếng thứ sáu của dòng tám tiếng ở dưới, tiếng cuối của dòng tám tiếng lại vần với tiếng cuối của dòng sáu tiếng tiếp theo. 

Ví dụ: 

“Với đôi cánh đẫm nắng trời 

Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa

Không gian là nẻo đường xa 

Thời gian vô tận mở ra sắc màu” 

Trời – đời , hoa – xa – ra

+ Về nhịp: ngắt theo nhịp chẵn: 2/2/2, 2/4, 4/4. 

Ví dụ: 

Không gian / là nẻo / đường xa 

Thời gian vô tận / mở ra sắc màu” 

+ Về thanh điệu: tiếng thứ sáu của dòng sáu là thanh bằng. Tiếng thứ sáu và thứ tám của dòng tám cũng phải là thanh bằng nhưng nếu tiếng thứ sáu là thanh huyền thì tiếng thứ tám là thanh ngang và ngược lại. Tiếng thứ tư của dòng sáu và dòng tám đều phải là thanh trắc. 

Ví dụ: 

 

Không

gian

nẻo

đường

xa

 
 

B

B

B

T

B

B

 

Thời

gian

tận

mở

ra

sắc

màu

B

B

B

T

T

B

T

B

Nội dung bài đọc: Hiểu những phẩm chất đáng quý của bầy ong: cần cù làm việc có ích cho đời, tìm hoa gây mật, giữ hộ cho người những mùa hoa đã tàn phai, để lại hương thơm vị ngọt cho đời.

Ý nghĩa của bài: Từ hình ảnh những con ong, gợi lên những suy nghĩ về sự chăm chỉ, cần cù, cống hiến hết mình trong cuộc sống. Nhắn nhủ chúng ta phải biết cố gắng, nỗ lực chăm chỉ học tập mỗi ngày để có thể góp sức mình đưa đất nước sóng vai cùng bè bạn năm châu như Bác Hồ kì vọng.

ADVERTISEMENT