logo

Ancol etylic tác dụng với Na thu được Hidro và chất nào sau đây

Câu hỏi :

Ancol etylic tác dụng với Na thu được Hidro và chất nào sau đây

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Ancol etylic tác dụng với Na thu được Hidro và chất nào sau đây

Phương trình phản ứng hóa học:

C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2H2

Khi Ancol etylic (C2H5OH) tác dụng với Na, phản ứng xảy ra là phản ứng trao đổi, trong đó nguyên tử Na thay thế nguyên tử hydro trong nhóm hydroxyl của ancol, tạo ra hidro (H2) và C2H5ONa

icon-date
Xuất bản : 10/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023