logo
ADVERTISEMENT

Ancol bị oxi hóa bởi CuO cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là

Câu hỏi :

Ancol bị oxi hóa bởi CuO cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Ancol bị oxi hóa bởi CuO cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là

Ancol bị oxi hóa bởi CuO cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là Butan -1 - ol do Ancol bậc 1 bị oxi hóa bởi CuO tạo ra andehit.

Phương trình hóa học:

CH3CH2CH2CH2−OH + 2CuO → CH3CH2CH2CH=O + Cu2O + H2O (to)

ADVERTISEMENT