logo
ADVERTISEMENT

Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung chủ yếu của luật pháp qua các triều đại phong kiến Đại Việt?

Câu hỏi :

Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung chủ yếu của luật pháp qua các triều đại phong kiến Đại Việt?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Nội dung chủ yếu của các bộ luật của các triều đại phong kiến Đại Việt đề cập đến việc: nêu cao tinh thần dân tộc, chủ quyền quốc gia; bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, quý tộc; thúc đẩy sự phát triển của kinh tế. => Chọn đáp án A

Ngoài ra, cũng có một số điều luật bảo vệ quyền lợi của nhân dân, trong đó có quyền lợi của phụ nữ…. 

Các triều đại phong kiến Việt Nam đều có tư tưởng đề cao pháp luật trong quá trình cai trị. Pháp luật được xem là công cụ để quản lý xã hội, xây dựng nhà nước tập quyền, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, giám sát, đề cao trách nhiệm của quan chức trong quá trình thực thi công vụ.

ADVERTISEMENT