logo

Thành tựu về giáo dục, khoa cử của văn minh Đại Việt (thế kỉ X - giữa thế kỉ XIX) là

Câu hỏi :

Thành tựu về giáo dục, khoa cử của văn minh Đại Việt (thế kỉ X - giữa thế kỉ XIX) là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Thành tựu về giáo dục, khoa cử của văn minh Đại Việt (thế kỉ X - giữa thế kỉ XIX) là: Xây dựng Quốc Tử Giám, tổ chức thi cử, tuyển chọn quan lại.

Giáo dục, khoa cử xuất hiện từ thời Lý, đạt đến đỉnh cao thời Lê sơ. Nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước. Góp phần bảo vệ chế độ chính trị, sự ổn định của trật tự xã hội

Thành tựu về giáo dục, khoa cử của văn minh Đại Việt (thế kỉ X - giữa thế kỉ XIX) là
icon-date
Xuất bản : 19/05/2023 - Cập nhật : 29/06/2023