logo
ADVERTISEMENT

Write a paragraph of about 70 words about your hobby

Tổng hợp các mẫu đề bài Write a paragraph of about 70 words about your hobby (Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về sở thích của bạn) do Toploigiai biên soạn, mời bạn đọc tham khảo!


Mẫu số 1

My hobbies include reading, hiking, and traveling. I love to escape into different worlds through books, and also enjoy being in nature and taking in the beauty of the great outdoors. I have a wanderlust spirit and love to explore new places and cultures. In my free time, I like to plan my next adventure and gather inspiration for my travels. These activities bring me joy and help me to recharge and feel refreshed.

Dịch:

Sở thích của tôi bao gồm đọc sách, đi bộ đường dài và du lịch. Tôi thích trốn thoát vào những thế giới khác nhau thông qua sách, đồng thời cũng thích hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng vẻ đẹp của những hoạt động ngoài trời tuyệt vời. Tôi có một tinh thần thích du lịch và thích khám phá những địa điểm và nền văn hóa mới. Khi rảnh rỗi, tôi thích lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu tiếp theo và thu thập cảm hứng cho chuyến đi của mình. Những hoạt động này mang lại cho tôi niềm vui và giúp tôi nạp lại năng lượng và cảm thấy sảng khoái.


Mẫu số 2

One of my favorite hobbies is cooking. I find joy in creating delicious meals and experimenting with different flavors and ingredients. Cooking allows me to be creative and express myself in the kitchen. I also love to try new recipes and learn about the cuisine of different cultures. When I cook, I not only satisfy my taste buds but also those of my family and friends. It brings me happiness to see others enjoy the food I have prepared and I feel a sense of accomplishment with each dish I make.

Write a paragraph of about 70 words about your hobby

Dịch:

Một trong những sở thích của tôi là nấu ăn. Tôi tìm thấy niềm vui trong việc tạo ra những bữa ăn ngon và thử nghiệm các hương vị và nguyên liệu khác nhau. Nấu ăn cho phép tôi sáng tạo và thể hiện bản thân trong bếp. Tôi cũng thích thử những công thức nấu ăn mới và tìm hiểu về ẩm thực của các nền văn hóa khác nhau. Khi tôi nấu ăn, tôi không chỉ thỏa mãn vị giác của mình mà còn của gia đình và bạn bè. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy người khác thưởng thức những món ăn do mình chuẩn bị và tôi cảm thấy thành công với mỗi món ăn mình làm.


Mẫu số 3

Another of my hobbies is playing the guitar. I find playing music to be a form of self-expression and a way to relieve stress. Practicing and improving my skills brings me a sense of satisfaction and joy. I love to learn new songs and perform for others, whether it's just for family and friends or on stage.

Dịch:

Một trong những sở thích của tôi là chơi guitar. Tôi thấy chơi nhạc là một hình thức thể hiện bản thân và là một cách để giảm bớt căng thẳng. Thực hành và nâng cao kỹ năng của tôi mang lại cho tôi một cảm giác hài lòng và niềm vui. Tôi thích học các bài hát mới và biểu diễn cho người khác nghe, dù chỉ là cho gia đình và bạn bè hay trên sân khấu.


Mẫu số 4

Photography is another hobby of mine. I enjoy capturing moments and preserving memories through the lens of my camera. I like to explore different techniques and styles, and try to tell a story with each photo I take. Whether it's capturing landscapes, portraits, or street photography, I find the process of taking photos to be therapeutic and fulfilling.

Write a paragraph of about 70 words about your hobby

Dịch:

Nhiếp ảnh là một sở thích khác của tôi. Tôi thích ghi lại những khoảnh khắc và lưu giữ những kỷ niệm qua ống kính máy ảnh của mình. Tôi thích khám phá các kỹ thuật và phong cách khác nhau, đồng thời cố gắng kể một câu chuyện với mỗi bức ảnh tôi chụp. Cho dù đó là chụp phong cảnh, chân dung hay chụp ảnh đường phố, tôi thấy quá trình chụp ảnh mang tính trị liệu và thỏa mãn.


Mẫu số 5

I also have a passion for fitness and staying active. Whether it's running, weightlifting, or playing sports, I love to challenge myself and push my limits. Exercise not only keeps me physically fit but also helps me to clear my mind and feel more energized. I also enjoy the sense of community and camaraderie that comes with participating in group fitness activities.

Dịch:

Tôi cũng có một niềm đam mê đối với thể dục và duy trì hoạt động. Cho dù đó là chạy, cử tạ hay chơi thể thao, tôi thích thử thách bản thân và vượt qua giới hạn của mình. Tập thể dục không chỉ giữ cho tôi khỏe mạnh về thể chất mà còn giúp tôi giải tỏa tâm trí và cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn. Tôi cũng thích cảm giác cộng đồng và tình bạn khi tham gia các hoạt động thể dục nhóm.

ADVERTISEMENT