logo
ADVERTISEMENT

Vùng đất ngoài đê ở đồng bằng sông hồng là nơi

Câu hỏi :

Vùng đất ngoài đê ở đồng bằng sông hồng là nơi

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Đất phù sa sông Hồng là hiểu đơn gian của của loại đất phù sa hệ thống sông Hồng theo phân loại đất Việt Nam. 

Đặc điểm Đất phù sa sông Hồng:

+  Thường có màu nâu tươi, nâu tím có tầng đất dày, được hình thành do sự bồi tụ phù sa và trầm tích của hệ thống sông Hồng. 

+ Đồng bằng sông Hồng được bồi đắp bởi hệ thống sông Hồng là một mạng lưới các con sông (sông Hồng, sông Đà, sông Chảy, sông Lô, sông Thái Bình, sông Luộc, sông Kinh Thày, sông Hóa và sông Cấm) góp nước hoặc nhận nước từ con sông chính là sông Hồng và đổ ra biển Đông ở các cửa Ba Lạt, Diêm Hộ, Trà Lý, Lân, So, Lạch Giang, Đáy, Lạch Càn thuộc các tỉnh/thành: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Tổng diện tích đất phù sa sông Hồng khoảng 764.200 ha (đo theo bản đồ đất Việt Nam 1/1.000.000), tập trung chủ yếu ở các tỉnh/thành: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình……và 1 số tỉnh thuộc miền Bắc.

ADVERTISEMENT