logo

Với mô hình dịch vụ IaaS, người sử dụng phải tự xây dựng cái gì?

Câu hỏi :

Với mô hình dịch vụ IaaS, người sử dụng phải tự xây dựng cái gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Mô hình dịch vụ IaaS là ​​một dịch vụ điện toán đám mây, trong đó nhà cung cấp cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các tài nguyên điện toán như lưu trữ, mạng và máy chủ. Các tổ chức sử dụng nền tảng và ứng dụng của họ trên cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp dịch vụ trên cơ sở trả tiền khi sử dụng. Với mô hình dịch vụ IaaS, người dùng phải tự xây dựng trên ba nền tảng cụ thể: thực thi, ứng dụng và dữ liệu.

icon-date
Xuất bản : 11/02/2023 - Cập nhật : 15/02/2023