logo
ADVERTISEMENT

Facebook thuộc loại dịch vụ điện toán đám mây nào?

Câu hỏi :

Facebook thuộc loại dịch vụ điện toán đám mây nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

SaaS là ​​một mô hình cung cấp dịch vụ ứng dụng phần mềm; thay vì bán sản phẩm phần mềm, nhà cung cấp bán dịch vụ dựa trên phần mềm đó. Nói một cách đơn giản, nhà cung cấp tạo và duy trì một phần mềm dựa trên web mà khách hàng có thể truy cập từ xa qua Internet sau khi trả phí đăng ký định kỳ (hàng tháng, hàng quý, hàng năm). Một số phần mềm được phát triển rộng rãi bởi các nhà cung cấp SaaS hàng đầu thế giới như Google, FaceBook, IBM, Microsoft, ServiceNow,…

ADVERTISEMENT