logo

Viết đoạn văn ngắn về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sử dụng ít nhất 5 từ Hán Việt

Từ Hán Việt có nguồn gốc từ Trung Quốc và chiếm một bộ phận không nhỏ trong kho tàng từ vựng của người Việt Nam. Hãy cùng Toploigiai Viết đoạn văn ngắn về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sử dụng ít nhất 5 từ Hán Việt. Hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như văn cảnh sử dụng từ Hán Việt cho phù hợp nhé.


Đoạn văn ngắn về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sử dụng ít nhất 5 từ Hán Việt - Mẫu 1

    Khi thực dân Pháp mới đặt chân lên đất nước Việt Nam, triều đình nhà Nguyễn cùng với nhân dân đã đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp. Song đến năm 1862, chính quyền phong kiến lại trở mặt hợp tác với thực dân Pháp thông qua Hiệp ước Nhâm Tuất, dâng ba tỉnh miền Đông cho Pháp. Cũng từ đó nhân dân Việt Nam rơi vào cảnh lầm than, cơ cực, rất nhiều các cuộc khởi nghĩa chống thực dân - phong kiến đã nổ ra. Tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa chống thực dân của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ… Dù đều là những cuộc kháng chiến tự phát song điều đó đã chứng tỏ tinh thần yêu nước quật cường của nhân dân ta. Cũng chứng minh một chân lý ngàn đời: dân tộc Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng kiên quyết không đầu hàng, không làm tay sai cho thực dân. Xuất phát từ những cuộc khởi nghĩa tự phát, quy mô nhỏ, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sau này đã được sự lãnh đạo của Đảng Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Liên tiếp giành được những thắng lợi vang dội và kết thúc vẻ vang sau chiến dịch Điện Biên Phủ trên không.

- Những từ Hán Việt được sử dụng trong đoạn văn trên: nhân dân, kháng chiến, thực dân, chính quyền, phong kiến, khởi nghĩa.

Đoạn văn ngắn về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sử dụng ít nhất 5 từ Hán Việt ảnh 1

Đoạn văn ngắn về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sử dụng ít nhất 5 từ Hán Việt - Mẫu 2

    Ngay từ khi đặt ách đô hộ trên đất nước Việt Nam, thực dân Pháp ngày càng bành trướng thế lực và không dấu âm mưu thôn tính nước ta. Khả năng hòa hoãn không còn, với tinh thần: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, đêm 19/12/1946 theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung Ương Đảng, cả nước đứng lên kháng chiến. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp chính thức được châm ngòi. Ngay từ đầu đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của chúng ta là: toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là chính. Bắt đầu từ cuối những năm 1946 đến thu đông năm 1947, quân dân ta đã chặn đánh và tiêu hao nhiều lực lượng địch, bảo toàn lực lượng rút khỏi thành phố, phản công tiêu diệt địch trên nhiều mặt trận. Sau thất bại của chiến dịch Việt Bắc năm 1948, Pháp chuyển hướng đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Chúng còn tổ chức chiếm đóng, giăng các đồn bốt để tiêu diệt lực lượng du kích của ta. Với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, quân đội nhân dân ta đã mở các chiến dịch lớn như chiến dịch Biên giới 1950, Chiến lược Đông xuân 1953, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Với chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ, Pháp buộc phải rút quân khỏi biên giới Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi.

- Những từ Hán Việt được sử dụng trong đoạn văn trên: đô hộ, thực dân, bành trướng, thế lực, âm mưu, thôn tính.

Đoạn văn ngắn về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sử dụng ít nhất 5 từ Hán Việt

Đoạn văn ngắn về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sử dụng ít nhất 5 từ Hán Việt - Mẫu 3

 Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp luôn là một mốc son chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta. Ngay từ khi mới đặt chân vào lãnh thổ đất nước Việt Nam, Pháp đã bành trướng quy mô và ngày càng lộ rõ âm mưu muốn đồng hoá nhân dân ta. Chúng thi hành chính sách ngu dân, mị dân, chúng mở nhà thổ nhiều hơn trường học, chúng để nhân dân ta nghiện thuốc phiện, mại dâm nhằm làm giống nòi ta suy kiệt. Nhận thấy âm mưu thâm độc của thực dân Pháp, Chính quyền trung ương Đảng đã kiên định với con đường, lý tưởng đấu tranh cách mạng, kiên quyết đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi. Hàng loạt các chiến dịch lớn mở ra như chiến dịch Thu đông, chiến dịch Việt Bắc, chiến dịch Thu đông, chiến dịch Điện Biên Phủ. Quân đội và nhân dân ta liên tiếp giành được những thắng lợi vẻ vang. Cuối cùng với chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) Pháp đã phải cút khỏi bờ cõi nước ta, cuộc kháng chiến đã giành thắng lợi.

- Những từ Hán Việt được sử dụng trong đoạn văn trên: kháng chiến, lịch sử, ngoại xâm, nhân dân, lãnh thổ, âm mưu, bành trướng.

--------------------------------------

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là một mốc son chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Trên đây là hướng dẫn Viết đoạn văn ngắn về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sử dụng ít nhất 5 từ Hán Việt. Hy vọng bài viết sẽ là tài liệu bổ ích cho các em.

icon-date
Xuất bản : 13/08/2023 - Cập nhật : 18/08/2023