logo

Viết chương trình in ra bảng cửu chương

Câu hỏi: Viết chương trình in ra bảng cửu chương

Trả lời:

Chương trình in bảng cửu chương

Chương trình in bảng cửu chương dưới đây sử dụng ngôn ngữ C. Các bạn có thể sửa lại các lệnh printf và thay thế bằng cout. 

Viết chương trình in ra bảng cửu chương chính xác nhất

Kết quả chạy:

Viết chương trình in ra bảng cửu chương chính xác nhất (ảnh 2)

In bảng cửu chương dạng bảng

Để có thể in bảng cửu chương có dạng bảng mình sẽ sử dụng in có định dạng. Cụ thể là chúng ta sẽ thực hiện in 5 bảng đầu tiên trước(1 → 5), sau đó mới in 5 bảng phía sau(6 → 10).

Ta cần in theo hàng vì khi xuống hàng rồi sẽ không in ở hàng đó tiếp được(thật ra có thể, nhưng phức tạp). Do đó, chúng ta sẽ tìm cách for để in hết một hàng. Chứ không in hết một bảng cửu chương như cách phía trên. Chúng ta có thể sử dụng vòng for như sau để in từng hàng:

Viết chương trình in ra bảng cửu chương chính xác nhất (ảnh 3)

Code đầy đủ:

Viết chương trình in ra bảng cửu chương chính xác nhất (ảnh 4)

Kết quả chạy thử:

Các bạn lưu ý cần mở toàn màn hình cmd để thấy được kết quả in bảng cửu chương như ảnh dưới đây.

Viết chương trình in ra bảng cửu chương chính xác nhất (ảnh 5)

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về chương trình C/C++ nhé.

1. Ngôn ngữ C++ là gì?

- Ngôn ngữ lập trình C++ là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng(OOP – Object-oriented programming) được phát triển bởi Bjarne Stroustrup. C++ là ngôn ngữ lập trình được phát triển trên nên tảng của ngôn ngữ lập trình C. Do đó, C++ có song song cả 2 phong cách(style) lập trình hướng cấu trúc giống C và có thêm phong cách hướng đối tượng. Trong nhiều trường hợp, C++ sử dụng kết hợp cả 2 style trên. Do đó, nó được xem là một ngôn ngữ “lai tạo”.

Viết chương trình in ra bảng cửu chương chính xác nhất (ảnh 6)

- Ngôn ngữ C++ là một ngôn ngữ lập trình cấp trung. Bởi vì nó có các tính chất của cả ngôn ngữ lập trình bậc thấp(Pascal, C…) và ngôn ngữ lập trình bậc cao(C#, Java, Python…).

- Ngôn ngữ lập trình C++(C plus plus) có đuôi mở rộng là .cpp

2. Hướng dẫn học C++

2.1. Các kiểu dữ liệu trong C++, khung chương trình và cách khai báo biến

- Một chương trình C++ cơ bản thường được bắt đầu bởi dòng include khai báo thư viện, sau đó là hàm main. Tất cả mọi thứ của chương trình đều sẽ chạy dọc theo hàm main từ trên xuống dưới, có nghĩa là nếu bạn viết một hàm ngoài main và trong main không gọi đến hàm đấy có nghĩa là hàm đấy sẽ không chạy trong chương trình, một hàm luôn luôn phải kết thúc bởi dấu chấm phẩy (;) . Dưới đây là bộ khung cơ bản của chương trình Hello world bằng C++.

Viết chương trình in ra bảng cửu chương chính xác nhất (ảnh 7)

- Có rất nhiều kiểu dữ liệu trong C++, đối với các bạn mới bắt đầu và để làm các bài tập cơ bản thì nên tìm hiểu trước về int, long, long long, float, double, long double, char, string, về cách biểu diễn và khoảng của mỗi kiểu dữ liệu. Sau khi đã làm các bài tập và hiểu rõ rồi thì có thể tìm hiểu thêm các kiểu dữ liệu khác. Dưới đây là một vài ví dụ về cách khai báo biến trong C++.

Viết chương trình in ra bảng cửu chương chính xác nhất (ảnh 8)

2.2 Các câu lệnh nhập xuất và cấu trúc các câu lệnh điều khiển

a. Câu lệnh nhập xuất.

- Trong C++ thì một cách đơn giản để nhập là sử dụng câu lệnh cin, và xuất sử dụng câu lệnh cout.

Viết chương trình in ra bảng cửu chương chính xác nhất (ảnh 9)

b. Câu lệnh rẽ nhánh.

Cách 1: Sử dụng if else

Viết chương trình in ra bảng cửu chương chính xác nhất (ảnh 10)

Cách 2: Sử dụng switch case

Viết chương trình in ra bảng cửu chương chính xác nhất (ảnh 11)

c. Vòng lặp.

- Vòng lặp for

Viết chương trình in ra bảng cửu chương chính xác nhất (ảnh 12)

- Vòng lặp while

Viết chương trình in ra bảng cửu chương chính xác nhất (ảnh 13)

- Vòng lặp do while

Viết chương trình in ra bảng cửu chương chính xác nhất (ảnh 14)

- Bình thường thì sẽ sử dụng chủ yếu vòng lặp for và while thôi. Tác dụng chính của vòng lặp for là lặp theo một số lượng mà mình cần, còn vòng lặp while thì sẽ lặp theo một điều kiện nhất định, do đó sẽ linh hoạt hơn vòng lặp for. Tùy mục đích sử dụng mà lựa chọn vòng lặp phù hợp.

3. Ứng dụng của ngôn ngữ C++

- Vai trò đặc biệt quan trọng của bộ đôi 2 ngôn ngữ lập trình C và C++ là phục vụ cho học lập trình cơ bản. Bởi vì đây là một ngôn ngữ lập trình bậc trung. Hầu hết các trường đào tạo công nghệ thông tin ở Việt Nam đều dùng 2 ngôn ngữ này làm môn cơ sở ngành.

- Môn lập trình C giúp bạn có nền tảng với kỹ thuật lập trình, các kiến thức cơ bản và tư duy lập trình. Một lập trình C++ cung cấp kiến thức về lập trình hướng đối tượng. Cả 2 ngôn ngữ này cũng được sử dụng để học các môn học về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

- Nếu bạn có kiến thức tốt về 2 ngôn ngữ này, thêm với kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Việc học các kiến thức lập trình mới của bạn sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Kiến thức mới ở đây có thể là công nghệ mới, ngôn ngữ lập trình mới,…