logo
ADVERTISEMENT

Vì sao trong số các cuộc cách mạng tư sản, Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là “đại cách mạng”?

Câu hỏi: Vì sao trong số các cuộc cách mạng tư sản, Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là “đại cách mạng”?

Vì sao trong số các cuộc cách mạng tư sản, Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là “đại cách mạng”?

Trả lời: Cách mạng tư sản Pháp được coi là cuộc đại cách mạng là vì:

- Cuộc cách mạng có sự tham gia đông đảo của nhân dân, trước hết là nông dân. Đây là lực lượng quyết định thúc đẩy cuộc cách mạng phát triển tiến lên…

- Cuộc cách mạng đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, đưa vua Lu-i XVI lên máy chém, lập nên nhà nước cộng hòa với bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền nổi tiếng.

- Cách mạng có biện pháp kiên quyết trừng trị bọn phản cách mạng, giải quyết các yêu cầu của nhân dân. Ví dụ: Ruộng đất do quý tộc phong kiến chiếm đoạt được chia cho nông dân...

- Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển...

- Có tác động sâu rộng đến nhiều nước trên thế giới, làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở châu Âu. Nó được ví như “chiếc chổi khổng lồ” quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến Châu Âu

ADVERTISEMENT