logo
ADVERTISEMENT

Hãy nêu một số phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa, nhu cầu về thị trường, thuộc địa và nhân công nên các nước tư bản phương Tây ngày càng đẩy mạnh việc bành trướng, xâm lược thuộc địa của các nước Đông Nam Á.. Vậy để tìm hiểu chi tiết các phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX hãy cùng Toploigiai tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!


Tại sao các nước Đông Nam Á lại bị các nước Phương Tây xâm lược?

Vì Đông Nam Á có vị trí địa lí chiến lược quan trọng, nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, nguồn lực lao động lớn nên các nước phương Tây đã tiến hành xâm lược của nước Đông Nam Á.

Hãy nêu một số phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Một số phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Phong trào chống Hà lan của nhân dân Indonesia

Do mâu thuẫn giữa nhân dân Inđônêxia với thực dân Hà Lan ngày càng trở nên sâu sắc đã dẫn đến  bùng nổ nhiều phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc. Hàng loạt phong trào đấu tranh yêu nước đã diễn ra như vào cuối TK XIX như cuộc khởi nghĩa của nhân dân A-chê (10/1873), khởi nghĩa của nông dân do Sa-min lãnh đạo (1890).

Phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân Inđônêxia diễn ra mạnh mẽ vào đầu thế kỉ XX cùng hai khuynh hướng là dân chủ tư sản và vô sản. 

Phong trào chống thực dân Tây Ban Nha của nhân dân Philippin.

Thực dân Tây Ban Nha đặt ách thống trị ở Philippin hơn  300. Chúng khai thác bóc lột triệt để nguồn tài nguyên và sức lao động. Mâu thuẫn giữa nhân dân Philíppin và thực dân Tây Ban Nha ngày càng trở nên gay gắt. Một số phong trào tiêu biểu của nhân dân Philippin như khởi nghĩa Ca-vi-tô năm 1872, phong trào đấu tranh chống Mĩ năm 1898. 1902 nhân dân Philíppin chống Mĩ thất bại. Mỹ chiếm đóng được Philippine.

Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Campuchia

Năm 1884 Campuhia trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Dưới ách thống trị nô dịch tàn bạo, hà khắc và phản động của thực dân Pháp đã khiến cho mâu thuẫn giữa nhân dân Campuchia và Pháp ngày càng cao trào. Nhiều phong trào đấu tranh yêu nước đã bùng nổ nhưng tất cả đều thất bại. Một số nguyên nhân thất bại do sự chênh lệch quá lớn về lực lượng, trong khi đó thì Pháp có vũ khí, kĩ thuật chiến đấu chiếm ưu thế hơn.

Hãy nêu một số phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX? (ảnh 2)

Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào vào đầu thế kỉ XX

Pháp chiếm được Lào năm 1893. Dưới ách thống trị nô dịch tàn bạo, hà khắc dẫn đến mâu thuẫn giữa nhân dân Lào và Pháp ngày càng sâu sắc. Nhiều phong trào đấu tranh yêu nước đã diễn ra nhưng cuối cùng đều thất bại

Xiêm giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Trước sự nhòm ngó xâm lược của các nước phương Tây, Xiêm đã tiến hành công cuộc cải cách đất nước từ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Kết quả Xiêm đã giữ được nền độc lập từ đó đưa Xiêm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

--------------------------------------

Trên đây, Toploigiai đã cùng các bạn tìm hiểu chi tiết một số phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Chúng tôi hi vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn củng cố thêm nhiều kiến thức phục vụ cho việc học tập bộ môn Lịch Sử. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT