logo

Vì sao khi mưa nhiều, trên mặt đất lại có nhiều giun?

Câu hỏi :

Vì sao khi mưa nhiều, trên mặt đất lại có nhiều giun?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Vì sao khi mưa nhiều, trên mặt đất lại có nhiều giun?

- Khi mưa lớn, lượng nước trên mặt đất tăng lên và đất trở nên ẩm ướt hơn. Môi trường ẩm ướt này là một môi trường lý tưởng cho sự phát triển của nhiều loại vi sinh vật và động vật, bao gồm cả giun.

- Khi đất ẩm, giun sẽ bò lên mặt đất để tìm kiếm thức ăn và những điều kiện phù hợp cho sự sinh tồn của chúng. Khi mưa nhiều, trên mặt đất xuất hiện nhiều giun đất vì ngập nước nên chúng ngạt thở. Giun đất hô hấp qua da, O2 từ không khí sẽ khuếch tán vào da. Khi ở trong môi trường ngập nước, da không thực hiện được chức năng hô hấp. Do vậy, giun đất phải ngoi lên trên mặt đất.

icon-date
Xuất bản : 08/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023