logo
ADVERTISEMENT

Vì sao gia súc ăn cỏ được nuôi nhiều ở khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên?

Câu hỏi :

Vì sao gia súc ăn cỏ được nuôi nhiều ở khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Vì sao gia súc ăn cỏ được nuôi nhiều ở khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên?

Gia súc ăn cỏ được chăn nuôi nhiều ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vì ở những vùng đó có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ: khí hậu nhiệt đới, nắng ấm, khí hậu, độ ẩm không quá cao và có nhiều đồng cỏ thuận lợi cho chăn nuôi đại gia súc.

ADVERTISEMENT