logo

Các vật nuôi gia cầm, lợn được tập trung nuôi nhiều nhất ở đâu?

Câu hỏi :

Các vật nuôi gia cầm, lợn được tập trung nuôi nhiều nhất ở đâu?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Các vật nuôi gia cầm, lợn được tập trung nuôi nhiều nhất ở đâu?

Các vật nuôi gia cầm, lợn được tập trung nuôi nhiều nhất ở: 

- Lợn: Tập trung ở vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, do nguồn thức ăn từ lúa và hoa màu dồi dào, dân cư đông nên tiêu thụ nhiều thịt.

- Gia cầm: Tập trung ở đồng bằng, do diện tích mặt nước lớn, thức ăn nhiều.

icon-date
Xuất bản : 16/01/2023 - Cập nhật : 16/01/2023