logo

Vì sao có thể nói mảng hai chiều là mảng các mảng một chiều?

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 96 (Vì sao có thể nói mảng hai chiều là mảng các mảng một chiều?) Bài 2: Mảng hai chiều SGK Tin 11 Cánh Diều.

Câu hỏi: Vì sao có thể nói mảng hai chiều là mảng các mảng một chiều?

Mảng hai chiều trong python

Trả lời ngắn gọn: 

Mảng hai chiều được gọi là mảng các mảng một chiều vì nó được tạo thành từ nhiều mảng một chiều được lưu trữ theo cấu trúc hàng và cột của một bảng. Mỗi hàng của mảng hai chiều là một mảng một chiều gồm các phần tử tương ứng với từng cột.

Trả lời chi tiết:

Mảng hai chiều (2D array) là một cấu trúc dữ liệu trong lập trình, nó cho phép lưu trữ các giá trị dưới dạng một bảng, với các hàng và cột được sắp xếp theo thứ tự. Có thể nói mảng hai chiều là mảng các mảng một chiều là do nó được xây dựng từ các mảng một chiều. Khi khai báo một mảng hai chiều, chúng ta định nghĩa một mảng 1 chiều để lưu trữ các phần tử của từng hàng trong bảng, và sau đó định nghĩa một mảng 1 chiều khác để lưu trữ các mảng 1 chiều đó, tức là các hàng của bảng.

icon-date
Xuất bản : 26/02/2023 - Cập nhật : 10/04/2023