logo
ADVERTISEMENT

Vào mùa đông, miền Bắc nước ta vẫn còn có những ngày trời nắng, thời tiết ổn định nhiệt độ cao do hoạt động của loại gió nào sau đây?

Câu hỏi :

Vào mùa đông, miền Bắc nước ta vẫn còn có những ngày trời nắng, thời tiết ổn định nhiệt độ cao do hoạt động của loại gió nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Gió Tín Phong (còn được gọi là gió Mậu Dịch) là loại gió thổi quanh năm theo một chiều nhất định từ các vĩ tuyến 30 độ Bắc Nam về phía Xích Đạo. Gió Tín phong  sinh ra do sự chênh lệch giữa áp cao chí tuyến và áp thấp xích đạo. Vào mùa đông, miền Bắc vẫn có những ngày trời nắng, thời tiết ổn định, nhiệt độ cao là do hoạt động của gió Tín phong Bán cầu Bắc.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT