logo

Địa hình đồi núi có ý nghĩa gì với phát triển công nghiệp?

Câu hỏi :

Địa hình đồi núi có ý nghĩa gì với phát triển công nghiệp?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Với ý nghĩa để phát triển công nghiệp thì địa hình đồi núi đã làm cho sông ngòi nước ta có tiềm năng thủy điện lớn với công suất trên 30 triệu Kw, do địa hình chủ yếu là đồi núi, sông ngòi lắm thác ghềnh, độ dốc lớn => thế năng lớn => trữ năng thủy điện lớn.

icon-date
Xuất bản : 20/02/2023 - Cập nhật : 20/02/2023

Tham khảo các bài học khác