logo

Văn hoá tiêu dùng có tác động như thế nào tới sự phát triển văn hoá dân tộc?

Trả lời câu hỏi SGK Giáo dục Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức trang 48: Văn hoá tiêu dùng có tác động như thế nào tới sự phát triển văn hoá dân tộc? (Bài 8: Văn hóa tiêu dùng)

Câu hỏi: Văn hoá tiêu dùng có tác động như thế nào tới sự phát triển văn hoá dân tộc?

Văn hoá tiêu dùng có tác động như thế nào tới sự phát triển văn hoá dân tộc?

Trả lời ngắn gọn:

Văn hoá tiêu dùng ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa dân tộc bởi nó thể hiện các giá trị, thói quen, tập quán và đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc. Nó cũng ảnh hưởng đến sự tiếp nhận và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Trả lời chi tiết:

Văn hoá tiêu dùng là một phần không thể thiếu trong đời sống của con người, và nó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển văn hóa dân tộc. Các giá trị, thói quen, tập quán và đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc được thể hiện qua việc tiêu dùng của người dân. Chẳng hạn, việc sử dụng các sản phẩm địa phương và thực phẩm tươi sống là một thói quen của người Việt Nam, đồng thời cũng phản ánh giá trị về sức khỏe và ẩm thực trong văn hóa của người Việt.

Ngoài ra, văn hoá tiêu dùng cũng ảnh hưởng đến sự tiếp nhận và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Việc tiêu dùng các sản phẩm truyền thống, như quần áo, đồ dùng, đồ trang sức có giá trị lịch sử, tôn giáo hay tâm linh cũng góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Tuy nhiên, văn hoá tiêu dùng cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển văn hóa dân tộc. Việc tiêu dùng các sản phẩm không phù hợp với giá trị văn hóa, ưa chuộng những sản phẩm ngoại nhập, sẵn sàng chi tiêu quá đà và không có tính cẩn thận, đảm bảo sự an toàn, cũng có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc.

Do đó, việc giáo dục và rèn luyện văn hoá tiêu dùng là rất quan trọng để phát triển văn hóa dân tộc, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc, đồng thời cũng giúp người tiêu dùng có những hành vi tiêu dùng đúng đắn, cẩn thận, đảm bảo an toàn và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức

icon-date
Xuất bản : 08/03/2023 - Cập nhật : 29/07/2023