logo

Ứng dụng nào sau đây không phải của clorua vôi

Câu hỏi :

Ứng dụng nào sau đây không phải của clorua vôi

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Clorua vôi có tính oxi hóa mạnh tương tự nước Gia-ven nên được dùng để tẩy trắng vải, sợi, giấy. So với nước Gia-ven, clorua vôi rẻ hơn, hàm lượng hipoclorit cao hơn nên còn dùng để tẩy uế hố rác, cống rãnh, chuồng trại chăn nuôi. Một lượng lớn clorua vôi dùng trong tinh chế dầu mỏ. Do có khả năng tác dụng với các chất hữu cơ, clorua vôi được dùng để xử lí các chất độc, bảo vệ môi trường. Vậy sản xuất vôi không phải ứng dụng của clorua vôi.

Ứng dụng nào sau đây không phải của clorua vôi
icon-date
Xuất bản : 08/04/2023 - Cập nhật : 03/07/2023