logo

Trong sản xuất H2SO4 khí SO3 được hấp thụ bằng

Câu hỏi :

 Trong sản xuất H2SO4 khí SO3 được hấp thụ bằng:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
 Trong sản xuất H2SO4 khí SO3 được hấp thụ bằng:

Quá trình sản xuất  H2SO4 bao gồm các bước sau: 

- Khí sulfur dioxide (SO2) được sản xuất bằng cách đốt lưu huỳnh hoặc các hợp chất chứa lưu huỳnh. Phương pháp sản xuất SO2 có thể là quá trình khử nhiệt hoặc quá trình điện phân.

- Khí SO2 được oxi hóa thành SO3  bằng cách sử dụng một chất xúc tác. Chất xúc tác thông thường được sử dụng là oxit vanadium hoặc pentoxit vanadium.

SO2(g) + 1/2O2(g) -> SO3 (g)

- Trong sản xuất H2SO4 khí SO3 được hấp thụ bằng Axit sunfuric đặc, nguội. Khí SO3 được hấp thụ vào dung dịch axit sulfuric đặc để tạo thành acid oleum (H2S2O7). Quá trình này được thực hiện trong một bể chứa axit sulfuric đặc và nguội để giảm độc tính và ngăn ngừa sự phân hủy của acid oleum.

SO3 (g) + H2SO4(l) -> H2S2O7(l)

- Dung dịch acid oleum được pha loãng bằng nước để tạo thành axit sulfuric đặc. Quá trình này được thực hiện trong một bể chứa và yêu cầu các biện pháp an toàn vì quá trình pha loãng này có thể sinh ra nhiệt độ cao và tạo ra hơi SO3 độc hại.

H2S2O7(l) + H2O(l) -> 2H2SO4(l)

- Cuối cùng, axit sulfuric được tinh chế và đóng gói để sử dụng trong các ứng dụng khác nhau.

icon-date
Xuất bản : 08/04/2023 - Cập nhật : 01/07/2023