logo
ADVERTISEMENT

Từ thế kỉ VII đến cuối thế kỉ XV, văn minh Đông Nam Á bước vào thời kì

Câu hỏi :

Từ thế kỉ VII đến cuối thế kỉ XV, văn minh Đông Nam Á bước vào thời kì:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Trong từ thế kỉ VII đến cuối thế kỉ XV, văn minh Đông Nam Á đã bước vào một thời kì phát triển rực rỡ. Kể từ đó, các nền văn hóa Champa, Đại Việt và Khmer đã trở nên mạnh mẽ và đã tạo ra một số cống hiến cho lịch sử khoa học và công nghệ của thế giới.

Trong thời kì này, các nước Đông Nam Á đã tiến bộ mạnh mẽ trong các lĩnh vực như luật pháp, khoa học, công nghệ, xã hội và kinh tế. Đặc biệt, họ đã phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông và thương mại mạnh mẽ, giúp họ tương tác với các nước xung quanh và đẩy mạnh sự phát triển của họ.

ADVERTISEMENT