logo
ADVERTISEMENT

Trong Inkscape để tạo bản sao cho hình đã chọn ta chọn tổ hợp phím nào sau đây

Câu hỏi :

Trong Inkscape để tạo bản sao cho hình đã chọn ta chọn tổ hợp phím nào sau đây

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Trong Inkscape, để tạo bản sao cho một hình đã chọn, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl+D. Tức là, sau khi đã chọn hình cần sao chép, bạn giữ phím Ctrl và nhấn phím D một lần để tạo bản sao cho hình này.

Lưu ý rằng bản sao sẽ được tạo ra tại vị trí hiện tại của hình, do đó bạn có thể di chuyển nó sang vị trí mới nếu cần thiết. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ trên thanh công cụ để di chuyển và thay đổi kích thước của bản sao này.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo bản sao bằng cách chọn hình cần sao chép, sau đó nhấn chuột phải và chọn "Make a copy" trong menu danh sách.

Trong Inkscape để tạo bản sao cho hình đã chọn ta chọn tổ hợp phím Ctrl + D

Dùng tổ hợp Ctrl + A để bôi toàn bộ ảnh

Dùng tổ hợp Ctrl + - để thu nhỏ ảnh

Dùng tổ hợp Ctrl + + để phóng to ảnh

ADVERTISEMENT