logo
ADVERTISEMENT

Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta, nhóm cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất là

Câu hỏi :

Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta, nhóm cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Nhóm cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất nước ta là cây lương thực

Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta, nhóm cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất là cây lương thực. Loại hình này chiếm chiếm 56,5% giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Là một nguồn hàng xuất khẩu lớn và vô cùng quan trọng, cung cấp lương thực, thực phẩm cho người và vật nuôi.  

ADVERTISEMENT