logo
ADVERTISEMENT

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 1 có đáp án

Tổng hợp các bài Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 1 (có đáp án) Máy tính và chương trình máy tính hay nhất, chi tiết bám sát nội dung chương trình Tin học 8


Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 1 (có đáp án)

Câu 1: Chương trình máy tính được theo các bước:

   A. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình

   B. Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy

   C. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình rồi dịch chương trình thành ngôn ngữ máy

   D. Viết chương trình trên giấy rồi gõ vào máy tính

   Đáp án: C

   Chương trình máy tính được tạo ra gồm:

+ Bước 1: Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình

+ Bước 2: Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy

Câu 2: Tại sao cần viết chương trình?

   A. viết chương trình giúp con người

   B. điều khiển máy tính

   C. một cách đơn giản và hiệu quả hơn

   D. Cả A, B và C

   Đáp án: D

    Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể. Viết chương trình giúp con người điều khiển máy tính đơn giản và hiệu quả hơn.

Câu 3: Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào?

   A. thông qua một từ khóa

   B. thông qua các tên

   C. thông qua các lệnh

   D. thông qua một hằng

   Đáp án: C

   Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua các lệnh. Máy tính sẽ lần lượt thực hiện các lệnh đó từ trên xuống dưới.

Câu 4: Viết chương trình là:

   A. hướng dẫn máy tính

   B. thực hiện các công việc

   C. hay giải một bài toán cụ thể

   D. Cả A, B và C

   Đáp án: D

    Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể. Viết chương trình giúp con người điều khiển máy tính đơn giản và hiệu quả hơn.

Câu 5: Theo em hiểu viết chương trình là :

   A. Tạo ra các câu lệnh được sắp xếp theo một trình tự nào đó

   B. Viết ra một đoạn văn bản được sắp xếp theo chương trình

   C. Viết ra các câu lệnh mà em đã được học

   D. Tạo ra các câu lệnh để điều khiển Robot

   Đáp án: A

    Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể, thông qua các câu lệnh được sắp xếp theo một trình tự nào đó để máy tính hiểu và thực hiện được.

Câu 6: Ngôn ngữ lập trình là:

   A. ngôn ngữ dùng để viết một chương trình máy tính

   B. ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính

   C. các dãy bit (dãy các số chỉ gồm 0 và 1)

   D. chương trình dịch

   Đáp án: B

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính giúp máy tính hiểu và thực hiện.

Câu 7: Môi trường lập trình gồm:

   A. chương trình soạn thảo

   B. chương trình dịch

   C. các công cụ trợ giúp tìm kiếm, sửa lỗi…

   D. Cả A, B và C

   Đáp án: D

    Chương trình soạn thảo và chương trình dịch cùng với các công cụ tìm kiếm, sửa lỗi và thực hiện chương trình thường được kết hợp vào 1 phần mềm, được gọi là môi trường lập trình.

Câu 8: Ngôn ngữ được sử dụng để viết chương trình là:

   A. Ngôn ngữ lập trình

   B. Ngôn ngữ máy

   C. Ngôn ngữ tự nhiên

   D. Ngôn ngữ tiếng Việt

   Đáp án: A

    ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính. Nó thay thế cho ngôn ngữ máy và thường là các từ có nghĩa, dễ nhớ nên gần gũi với con người hơn.

Câu 9: Chương trình dịch dùng để:

   A. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy

   B. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên

   C. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình

   D. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên

   Đáp án: A

   Chương trình dịch giúp người lập trình có thể lập trình trên một ngôn ngữ lập trình và chuyển nó sang ngôn ngữ máy giúp máy tính hiểu và thực hiện được yêu cầu người lập trình.

Câu 10: Ngôn ngữ lập máy là:

   A. ngôn ngữ dùng để viết một chương trình máy tính

   B. ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính

   C. các câu lệnh được tạo ra từ hai số 1 và 0

   D. chương trình dịch

   Đáp án: C

    ngôn ngữ máy là các câu lệnh được tạo nên từ hai số 1 và 0.


Hệ thống kiến thức Tin học 8 Bài 1

1. Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào?

- Khi nháy đúp chuột lên biểu tượng của một phần mềm trên màn hình nền, phần mềm sẽ được khởi động.

- Khi soạn thảo văn bản, ta gõ một phím chữ, chữ tương ứng sẽ xuất hiện trên màn hình.

- Khi thực hiện lệnh sao chép một phần văn bản từ vị trí này sang vị trí khác, thực chất ta đã yêu cầu máy tính thực hiện liên tiếp nhiều lệnh:

+ Lệnh sao chép phần văn bản vào bộ nhớ máy tính

+ Lệnh sao chép phần văn bản có trong bộ nhớ sang vị trí mới

Tóm lại: Để chỉ dẫn cho máy tính làm việc thì con người đưa cho máy tính một hoặc nhiều lệnh, máy tính lần lượt thực hiện các lệnh đó

2. Ví dụ: rô-bốt nhặt rác

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 1 có đáp án hay nhất

Các lệnh để rô-bốt hoàn thành tốt công việc:

1. Tiến 2 bước;

2. Quay trái, tiến 1 bước;

3. Nhặt rác;

4. Quay phải, tiến 3 bước;

5. Quay trái, tiến 2 bước;

6. Bỏ rác vào thùng;

3. Viết chương trình - ra lệnh cho máy tính làm việc

- Viết chương trình là viết các lệnh chỉ dẫn cho máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể

- Chương tình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được

- Máy tính sẽ thực hiện các lệnh có trong chương trình một cách tuần tự, thực hiện xong một lệnh sẽ thực hiện lệnh tiếp theo, từ lệnh đầu tiên đến lệnh cuối cùng

- Viết chương trình giúp con người điều khiển máy tính đơn giản hơn

4. Chương trình và ngôn ngữ lập trình

- Thông tin đưa vào máy tính phải được chuyển đổi thành dạng dãy bít 0 và 1

- Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất dùng cho máy. Máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện

- Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính

- Để máy tính hiểu được các chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình, chương trình này cần chuyển sang ngôn ngữ máy bằng một chương trình dịch

- Có 2 bước tạo ra chương trình máy tính:

+ Bước 1: Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình.

+ Bước 2: Dịch chương tình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu được

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 1 có đáp án hay nhất (ảnh 2)

- Chương trình soạn thảo và chương trình dịch cùng với các công cụ trợ giúp tìm kiếm, sữa lỗi và thực hiện chương tình thường được kết hợp vào một phần mềm, được gọi là môi trường lập trình

ADVERTISEMENT