logo
ADVERTISEMENT

Câu 4 trang 8 SGK tin học 8


Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

Câu 4 trang 8 SGK tin học 8

Chương trình dịch làm gì?

Lời giải:

Chương trình dịch dùng để dịch cách chương trình được viết bằng ngôn ngữ khác nhằm thực hiện trên máy tính ra ngôn ngữ máy.

Chương trình dịch chuyển đổi các dòng lệnh được soạn thảo thành tệp có thể chạy trên máy tính

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT