logo
ADVERTISEMENT

Tính chất hóa học của rượu etylic

Câu hỏi: Tính chất hóa học của rượu etylic

Trả lời:

1. Etylic C2H5OH tác dụng với oxi, phản ứng cháy

- Rượu etylic tác dụng mạnh với oxi khi đốt nóng tạo ra ngọn lửa có màu xanh và tỏa nhiều nhiệt.

C2H5OH + 3O2 →t0 2CO2 + 3H2O

2. Etylic C2H5OH tác dụng với kim loại mạnh K, Na

Rượu etylic tác dụng được với natri kim loại giải phóng khí hidro.

2C2H5OH + Na → 2C2H5ONa  + H2

3. Etylic C2H5OH phản ứng với axit axetic 

Rượu etylic tác dụng với axit axetic tạo thành etyl axetat trong môi trường H2SO4 đặc, đun nóng. Đây là một este có mùi thơm, ít tan trong nước và thường được ứng dụng làm dung môi trong công nghiệp.

C2H5OH + CH3COOH  CH3COOC2H5 + H2O

Etylic       axit axetat           Etylaxetat

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về rượu etylic nhé:


I. Rượu là gì? Thành phần hóa học của rượu

Rượu là một hợp chất hữu cơ chứa nhóm -OH gắn vào một nguyên tử cacbon, cacbon lại gắn với một nguyên tử hiđrô hay các bon khác. Còn trong đời sống thường ngày, chúng là những đồ uống có chứa cồn được sử dụng rộng rãi hiện nay. 

 Thành phần hóa học của rượu gồm có: Nước, ethanol và các tạp chất khác. Phần tạp chất bao gồm rượu bậc cao, các độc tố như methanol, aldehyt, fufurol…. có hại cho cơ thể con người. 


II. Rượu etylic là gì?

- Định nghĩa: Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) là chất lỏng không màu, sôi ở 78,3 độ C, nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,...

- Công thức phân tử: C2H6O.

- Công thức cấu tạo: 

[CHUẨN NHẤT] Tính chất hóa học của rượu etylic

* Công thức cấu tạo rút gọn của etylic: CH3-CH2-OH

- Ta thấy trong phân tử rượu etylic có một nguyên tử hiđro không liên kết với nguyên tử cacbon mà liên kết với nguyên tử oxi, tạo ra nhóm -OH. Chính nhóm -OH này làm cho rượu có tính chất đặc trưng.


III. Tính chất vật lý 

Rượu etylic là chất lỏng trong suốt, không màu, nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước cũng như trong nhiều chất khác như benzen, iot… Nó có nhiệt độ nóng chảy là –114,3 °C, nhiệt độ sôi là 78,4 °C.

- Độ rượu: là số ml rượu etylic nguyên chất có trong 100 ml hỗn hợp rượu etylic với nước.

* Công thức: 

[CHUẨN NHẤT] Tính chất hóa học của rượu etylic (ảnh 2)

- Trong đó V là thể tích đo bằng ml hoặc lít.


IV. Một số phản ứng khác của rượu etylic

– Phản ứng tách nước:

CH3–CH2–OH (H2SO4 đặc, 170 °C) → C2H4 + H2O

– Phản ứng tách nước giữa 2 phân tử rượu etylic:

CH3–CH2–OH + CH3–CH2–OH → CH3–CH2–O–CH2–CH3 + H2O

– Phản ứng oxi hóa:

CH3–CH2–OH + CuO (t°) → CH3–CHO + Cu + H2O

CH3–CH2–OH + O2 (xt, t°) → CH3COOH + H2O

– Phản ứng lên men giấm:

CH3–CH2–OH + O2 (25 °C) → CH3COOH + H2O


V. Ứng dụng 

- Nguyên liệu để sản xuất rượu, bia các loại

- Sản xuất dược phẩm

- Pha nước hoa, vecni

- Ứng dụng trong tổng hợp cao su

- Nguyên liệu để sản xuất nhiều hóa chất quan trọng như axit axetic…


VI. Điều chế 

* Phương pháp 1: Điều chế rượu làm đồ uống

- Cho tinh bột hoặc đường glucozo → men rượu rượu Etylic

C6H12O6  → men rượu 2CO2 + 2C2H5OH

* Phương pháp 2: Sản xuất rượu phục vụ ngành công nghiệp

- Cho etilen cộng hợp với nước có xúc tác là axit

C2H4 + H2O  →(axit) C2H5OH

ADVERTISEMENT