logo

Thành phần chính của một loại nến là hiđrocacbon có công thức phân tử C25H52. Cần bao nhiêu lít không khí ở đktc để đốt cháy hoàn toàn một cây nến nặng 35,2 gam?

Câu hỏi :

Thành phần chính của một loại nến là hiđrocacbon có công thức phân tử C25H52. Cần bao nhiêu lít không khí ở đktc (20% thể tích là oxi) để đốt cháy hoàn toàn một cây nến nặng 35,2 gam?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Thành phần chính của một loại nến là hiđrocacbon có công thức phân tử C25H52. Cần 425,6 lít không khí ở đktc (20% thể tích là oxi) để đốt cháy hoàn toàn một cây nến nặng 35,2 gam.

icon-date
Xuất bản : 05/04/2023 - Cập nhật : 05/04/2023